· 

Franck Wolf & Mieko Miyazaki le 20/06/15 au Paris Jazz Festival

Franck Wolf & Mieko Miyazaki
Franck Wolf & Mieko Miyazaki

PHOTO-REPORTAGE photos © Emmanuelle Vial 2015
Parc Floral, Paris Jazz Festival

 

Franck Wolf, saxophone - Mieko Miyazaki, koto